Päivölän opisto on Valkeakoskella jo 125 vuotta toiminut kansanopisto.

 

RAHOITUKSEN TUNTIOPETTAJA

 

Haemme rahoituksen perusteiden (6 op) tuntiopettajaa Päivölän opiston kauppatiedelinjalle.

Moduuli kestää kolme viikkoa ja kontaktiopetusta on 40 h / moduuli.

 

Moduulin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat rahoitusmarkkinoiden toimijoihin ja instrumentteihin. Kurssilla tutustutaan myös rahoitusinstrumenttien arvonmääritykseen, portfolioteoriaan ja investointilaskentaan. Hallittavia osa-alueita ovat mm.: 

rahoitusmarkkinat ja rahoitusmarkkinoiden instrumentit, rahan aika-arvo ja investointilaskenta, kiinteäkorkoisten velkainstrumenttien hinnoittelu, osingot ja osakkeen arvonmääritys, portfolioteoria ja CAPM, rahoitusrakenne ja WACC.

 

Opetus toteutetaan yhteistyöoppilaitoksemme Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opintovaatimuksien mukaisesti.

Oppimisympäristönä toimii Moodle. Oppimistehtävät ja tentit laatii ja arvostelee yhteistyöoppilaitos.

 

Ajankohta ja kesto: lokakuu 2019, 3 viikon moduuli, 40 h

Palkka: Yksityisen opetusalan TES, kansanopistot

 

Lisätietoja tehtävästä 27.5.2019 alkaen

Tuula-Maria Mattila, kauppatiede ja yhteiskunta-alan linjanjohtaja

 

Viimeinen hakupäivä: 6.8.2019 (hakemukset: tuula-maria.mattila@paivola.fi)