Päivölän Opisto on Valkeakosken Tarttilassa sijaitseva vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka toiminta on käynnistynyt vuonna 1894.  Vakinaisen henkilöstön määrä on noin 20. Opiston omistaa ja toimintaa ylläpitää kannattajayhdistys. Opisto on yksityinen, puolueeton, ja riippumaton sisäoppilaitos, joka on keskittynyt pääosin tiedeaineisiin ja toimii yhteistyössä Suomen eri yliopistojen kanssa. Lisäksi Päivölän opistossa toimii maamme ainoa matkaopaskoulu. Kaikkiaan opintolinjoja on tällä hetkellä seitsemän, ja opisto järjestää myös lyhytkurssitoimintaa erilaisille ihmisryhmille, yrityksille ja yhteisöille. (ks. www.paivola.fi)   

Opiston tulosvastuulliseksi johtajaksi haetaan 

rehtoria,

jolla on taloudellinen, hallinnollinen ja pedagoginen kokonaisvastuu opiston toiminnasta.

Rehtori on yhdistyksen hallitukselle vastuussa hallituksen antamien ohjeiden ja suuntaviivojen mukaisesti. Rehtori toimii linjanjohtajien ja toimistohenkilökunnan esimiehenä sekä kehittää ja ylläpitää hyviä yhteistyösuhteita opiston ulkopuolisiin sidosryhmiin. Toimi täytetään sopimuksen mukaan kuuden (6) kuukauden koeajalla.

Toimen menestyksekäs hoitaminen edellyttää vuorovaikutustaitoja, verkosto- ja yhteistyökyvykkyyttä, asiantuntijayhteisön johtamisen taitoa, vahvaa sisäistä työmotivaatiota, innovatiivisuutta, oma-aloitteisuutta, sitoutumista sekä vastuullisuutta.  Rehtorin tulee täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen (986/98) vaatimukset.  Odotamme hakijan hankkineen aiempaa kokemusta esimiehenä ja johtajana toimimisesta sekä taloudellisen tulosvastuun kantamisesta. Suoritettujen opintojen osalta minimivaatimus on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Sitä täydentävä tai lisäävä muu koulutus katsotaan eduksi. 

Tehtävään rekrytoitavalle on tarjolla dynaaminen ja kehittävä toimintaympäristö sekä mahdollisuus asumiseen Päivölässä hyvien kulkuyhteyksien tuntumassa. 

Lisätietoja antavat: hallituksen puheenjohtaja Jukka Oksa, puh. 0400 909 055 sekä väliaikainen rehtori  Matti Koiranen, puh. 040 501 2631.

Opiston hallitukselle osoitettu hakemus, CV ja palkkatoivomus pyydetään lähettämään  17.2.2017 mennessä sähköisesti osoitteeseen matti.koiranen@paivola.fi tai kirjeitse osoitteeseen: Päivölän opisto, Matti Koiranen, Päivöläntie 52, 37770 TARTTILA