Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin

VALOKUVA I

Opinnoissa keskitytään valokuvauksen perusteisiin: kameratekniikkaan, valaisuun ja valokuvauksen eri osa-alueisiin. Saat perustiedot valokuvauksen historiasta ja harjaannut kirjoittamaan kuvista ja kuvaamisesta. Opintoihin kuuluvat myös kuvankäsittelyn perusteet sekä valokuvataiteellinen produktio ja portfoliokatselmus.

KUSTANNUKSET JA ASUMINEN

Opintojen hinta on 1470 €. Hinta sisältää opetuksen, ruokailut (aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi ja päivällinen), sekä majoituksen tarvittaessa 2 hh huoneissa.

KURSSIOHJELMA

Koska opinnot koostuvat intensiivisistä viikonloppukursseista ja itsenäisesti suoritettavista etätehtävistä, niin opintokokonaisuudet on helppo suorittaa myös opintojen tai työn ohella. Viikonlopun intensiivikurssien opetusajat ovat pääsääntöisesti perjantaisin kello 16.00-20.00, lauantaisin kello 9.15-17.00 ja sunnuntaisin 9.15-14.15.

SYYSKUU 15.–17.9. Visuaalisen ilmaisun menetelmät, opettajina Tatu Heinämäki ja Satu Kiuru

Kurssilla käydään läpi valokuvauksen tekniikka ja digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet. Visuaalisen ilmaisun perusasioita harjoitellaan teorian sekä käytännön harjoitusten avulla. Tutustaan ryhmään, opintosuunnitelmaan ja kamerankäytön perusteisiin, ohjeistus seuraavan opintokokonaisuuden ohjelmaan.

LOKAKUU 6.–8.10. Tunnelmien tavoittaminen valokuvauksen keinoin, opettajana Timo Miettinen

Kurssilla syvennetään ensimmäisellä kerralla opittuja asioita. Kotitehtävien lisäksi harjoitellaan lisää järjestelmäkamerankäyttöä ja tehdään kuvankäsittelytaitoja syventäviä teknisiä harjoituksia. Tarkastellaan valokuvauksen historiasta tuttujen kuvien tunnelmia, ja pohditaan millä keinoin ne on luotu. Harjoitellaan kuinka saat tavoitettua kuvaan haluamiasi elementtejä ja kuinka luot tunnelman teknisin keinoin.

MARRASKUU 10.–12.11. Valaisu ja kerronnallisuus (4 op), opettaja Saija Mäki-Nevala - Valokuvauksen kerrontatapoja ja vallitsevan valon käyttö valaisumenetelmänä - Tutustut myös liikkuvan kuvan traditioon, kokeelliseen elokuvaan ja videotaiteeseen. - Tavoite: tarinallisuuden rakentaminen valokuvaan, sekä valon ja värien hallinta. Lisänä kansainvälisen Vilke-kokoelman elektronisen taiteen iltamat https://www.vilkecollection.fi Iltamien isäntinä teoksia esittelemässä ovat aiempina vuosina toimineet FixC:n taiteilijoista mm. Seppo Renvall, Juha van Ingen, Kari Yli-Annala ja Jarkko Räsänen.

JOULUKUU 8.–10.12. Photoshop ja portfoliotyöskentely (4 op) , opettaja Timo Miettinen

- Kuvankäsittelyn perusteet Photoshopissa - Tavoite: kuvankäsittelyn perusteiden hallinta ja oman näytekansion luominen

TAMMIKUU 12.–14.1. Valokuvataiteen traditiot ja nykytaide

Yhteinen valokuva II kurssin kanssa, kurssi toimii samalla myös valokuva II -kurssin aloituksena. Opettajat Timo Miettinen ja Satu Kiuru Kurssilla tutustut valokuvauksen historiaan ja saat käsityksen valokuvauksen suhteesta muihin kuvataiteisiin. Tutustut myös liikkuvan kuvan traditioon, kokeelliseen elokuvaan ja videotaiteeseen.

HELMIKUU 9.–11.2. Videokuvauskurssi ja portfoliokatselmus, opettajana Saija Mäki-Nevala Kurssilla saat tiiviin opetuspaketin liikkuvan kuvan perusteista, kuten kuvakäsikirjoituksesta, kuvaamisesta ja editoinnista. Opit käyttämään järjestelmäkameraa videokuvauksessa ja halutessasi perehdyt myös perinteisen videokameran käyttöön. Teemme ryhmässä lyhyitä harjoitelmia, joista editoimme kokonaisuuden yksinkertaisella editointiohjelmalla. Nämä opinnot syventävät perinteistä valokuvausilmaisuasi. Opit tavoittamaan tunnelmaan ja sommitteluun lisää tehoa.

PS. Kuvataidelinjan ja valokuvauksen opintojen tunnelmiin pääsee kiinni hyvin seuraamalla heidän Instatiliään: https://www.instagram.com/paivolankuvataidelinja/

Löydät meidät myös Facesta: https://www.facebook.com/paivolankuvataidelinja/