Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin

VALOKUVA II

Vielä ehdit mukaan! Ilmoittautuminen avoinna!

Opintokokonaisuudessa syvennetään aiempaa osaamista ja se lisää valmiuksiasi valokuvauksen näyttötutkintoon erityisesti henkilökuvauksen, dokumentaarisen kuvajournalismin ja taidevalokuvan alueella. Halutessasi voit suorittaa näiden kurssien kautta Lapin ammattikorkeakoulun ja LAB-ammattikorkeakoulun kuvataiteen tutkintoon sisältyviä opintojaksoja.

Valokuva II -opintokokonaisuus järjestetään ajalla 12.1.–11.5.2024. Opetus tapahtuu pienryhmässä. Voit osallistua kurssille, vaikket olisi suorittanut Valokuva I -kurssia Päivölässä, jos sinulla on vastaavat tiedot ja taidot.

KUSTANNUKSET JA ASUMINEN

Opintojen hinta on 1470 €. Päivölän Valokuva I -opintokokonaisuuden suorittaneille hinta on 750 €. Hinta sisältää opetuksen, ruokailut (aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi ja päivällinen) sekä majoituksen tarvittaessa 2 hh huoneissa.

KURSSIOHJELMA 2024

Koska opinnot koostuvat intensiivisistä viikonloppukursseista ja itsenäisesti suoritettavista etätehtävistä, opintokokonaisuudet on helppo suorittaa myös opintojen tai työn ohella. Viikonlopun intensiivikurssien opetusajat ovat pääsääntöisesti perjantaisin kello 16.00-20.00, lauantaisin kello 9.15-17.00 ja sunnuntaisin 9.15-14.15.

TAMMIKUU Kurssin aloitus ja info

12.–14.1. Valokuvataiteen traditiot ja nykytaide, opettajana Timo Miettinen ja Satu Kiuru

Kurssilla tutustut valokuvauksen historiaan ja saat käsityksen valokuvauksen suhteesta muihin kuvataiteisiin sekä liikkuvan kuvan traditioon, kokeelliseen elokuvaan ja videotaiteeseen. Tutustuminen opintoihin ja ryhmään. Oman opetussuunnitelman laadinta ja tavoitteiden asettaminen.

HELMIKUU

9.–11.2. Videokuvaus ja editointi, opettaja elokuvataiteilija Saija Mäki-Nevala

Kurssilla saat tiiviin opetuspaketin liikkuvan kuvan perusteista, kuten kuvakäsikirjoituksesta, kuvaamisesta ja editoinnista. Opit käyttämään järjestelmäkameraa videokuvauksessa ja halutessasi perehdyt myös perinteisen videokameran käyttöön. Teemme ryhmässä lyhyitä harjoituksia ja editoimme kokonaisuuden yksinkertaisella editointiohjelmalla. Nämä opinnot syventävät perinteistä valokuvailmaisuasi. Opit tavoittamaan sommitteluun lisää tehoa.

www.saijamakinevala.com

23.–25.2. Studiovalaisu- ja muotokuvakurssi, opettajana Kekkosen muotokuvasta kuuluisaksi tullut valokuvataiteilija Jussi Aalto

Muotokuvauksen eri tyylisuuntia ja valaisuteknisiä asioita pohditaan muun muassa valokuvataiteen historiasta tuttujen kuvaajien teoksien avulla. Eri valaisutyylit muotokuvauksessa ja valolla muotoilu opetellaan studiossa käytännön harjoituksilla.

MAALISKUU

22.–23.3. Dokumentaarinen valokuvaus, reportaasi ja valokuva tutkimusvälineenä, opettajana Vilja Tamminen

Perehdyt dokumentaarisen valokuvan perusteisiin ja opit ymmärtämään valokuvan luonteen dokumentaarisena tutkimusvälineenä. Kuvajournalismin perusteet.

HUHTIKUU

26.–28.4. Studiovalaisun fokuksessa ”glamour-kuvaus”, opettajana Jussi Aalto Erilaiset valaisutyylit henkilökuvauksen eri genreissä, tyylisuunnat ja niiden tekniset ratkaisut. Tyylisuuntia ja valaisuteknisiä asioita pohditaan valokuvataiteen historiasta tuttujen teoksien avulla. Valaisutyylit muotokuvauksessa ja valolla muotoilu opetellaan studiossa käytännön harjoituksilla.

TOUKOKUU

10.–11.5. Valokuvataiteellinen produktioiden ja työportfolioiden katselmus, opettajana Vilja Tamminen Arvioitsijoina valokuvauksen ja taiteen ammattilaiset . Kurssin lopuksi arvioidaan opintojen ohessa itsenäisesti toteutettu projekti ja opintokursseista koottu portfolio, joka sisältää sekä kirjoitetun että kuvallisen dokumentaation, josta jokainen tekee oman paperisen ja sähköisen portfolion. Oppilas saa palautteen sekä portfoliosta että omasta projektistaan.

Kuvataidelinjan ja valokuvauksen opintojen tunnelmiin pääsee hyvin kiinni seuraamalla linjojen some-kanavia. Instagram: https://www.instagram.com/paivolankuvataidelinja/ Facebook: https://www.facebook.com/paivolankuvataidelinja/