Muutokset ovat mahdollisia riippuen Itä-Suomen yliopiston / avoimen yliopiston tenttiaikataulusta.

Päivölässä opiskeltava perusopinnot (väh. 25 op): 

  • Johtamisen perusteet, 6 op
  • Muutoksen johtaminen, 6 op
  • Oman osaamisen tuotteistaminen, 2 op
  • Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona, 6 op
  • Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja johtajuus, 6 op