Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin

Muutokset ohjelmaan mahdollisia

VALOKUVAUKSEN OPINNOT

 

Opinnot koostuvat intensiivisistä viikonloppukursseista ja itsenäisesti suoritettavista etätehtävistä, joissa perehdytään kameratekniikkaan, valaisuun ja valokuvauksen eri osa-alueisiin dokumentaarisesta kuvauksesta kokeelliseen kuvailmaisuun. Saat perustiedot valokuvauksen historiasta ja harjaannut kirjoittamaan kuvista ja kuvaamisesta.

Opinnot sisältävät kuusi intensiiviviikonloppua, joista yksi on vapaaehtoinen. Opinnot on mahdollista suorittaa muun opiskelun tai työn ohessa, mutta mahdollisesti myös opintotuen piirissä. Opintojakson aikana syntyneestä materiaalista tehdään portfolio, joka arvioidaan. Lisänä tarjoamme mahdollisuutta tutustua myös liikkuvan kuvan tekniikkaan ja traditioihin. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Kino Tavast, FixC ja Vilke-kokoelma.

Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa muun opiskelun tai työn ohessa.

1. Valokuvauksen perusteet (4 op) Visuaalisen ilmaisun menetelmät

Valokuvauksen ja digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet. Tavoite: kameratekniikan, sommittelun ja kuvan rakentamisen perusteiden hallinta.

2. Valaisu ja kerronnallisuus (4 op)

Pohdimme valokuvallisen kuvakerronnan perusteita. Opit hyödyntämään luonnonvaloa, käyttämään luovasti pientä käsisalamaa ja perehdyt studiovalaisun perusteisiin.  Tavoite: valon, värin ja kuvakerronnan hallinta sekä erilaisten kuvausmenetelmien hyödyntäminen valokuvallisessa ilmaisussa.

3. Visuaalisen ilmaisun menetelmät II (4op)

Analoginen valokuva ja mustavalkokuvaus

Tutustut mustavalkokuvaukseen ja perehdyt havaintopohjaiseen valon ja varjon käsittelyyn. Opit analogisen valokuvauksen perusteet fotogrammitekniikan ja pimiötyöskentelyn avulla. Tavoite: analogisen valokuvan erityispiirteiden hahmottaminen ja valöörien hallinta.

4. Valokuvauksen traditiot ja historia (4 op)

Tutustuminen valokuvauksen historiaan ja sen suhteestamuihin kuvataiteisiin. Tutustut myös liikkuvan kuvan traditioon, kokeelliseen elokuvaan ja videotaiteeseen. Tavoite: valokuvauksen historian ja kehityslinjojen tunteminen sekä suhteuttaminen muun kuvataiteen kenttään.

5. Dokumentaarinen valokuvaus (4 op)

Perehdyt valokuvadokumennoinnin perusteisiin ja opit ymmärtämään valokuvan luonteen dokumntaarisena tutkimusvälineenä. Taideteosten dokumentointi. Tavoite: valokuvan hahmottaminen dokumentaarisena tutkimusvälineenä.

6. Kuvankäsittelyn perusteet (2op, valinnainen ekstrakurssi)

Adoben Photoshopin ja Lightroomin perusteiden harjoittelu. Kuvamateriaalin työstäminen portfolion sähköiseen ja tulostettavaan muotoon. Tavoite: Kuvien käsittely omaa portfoliota varten

7. Valokuvataiteellinen produktio ja portfoliokatselmus (5 op)

Kokoat portfolion opintokokonaisuuden aikana tekemistäsi töistä. Lisäksi toteutat itse suunnittelemasi kuvakokonaisuuden, jonka työvaiheet dokumentoit kuvallisesti ja kirjallisesti. Tavoite: itsenäiseen työskentelyyn ja omien töiden esittelyyn harjaantuminen.

Opettajat

Kurssin pääopettajana toimii meidataitelija (AMK) Tatu Heinämäki, joka opiskelee valokuvauksen maisteriopintoja Aalto yliopistossa. Lisäksi viikonlopuilla vierailee liuta valokuvauksen ja mediataiteen ammattilaisia. 

Hinta

Kurssin hinta on 1990 €. Hinta sisältää opetuksen, ruokailut (aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi ja päivällinen), sekä majoituksen tarvittaessa 2 hh huoneissa. 

Lisätietoja kurssista 

Kuvataiteen ja arkkitehtuurin linjanjohtaja, Satu Kiuru: satu.kiuru(at)paivola.fi.fi, puh. 040 589 2627