Oikeustiede

 

Päivölän oikeustieteen linjalla opiskellaan avoimen yliopiston opintoina Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen laitoksen perus- ja aineopintoja. Linjalla opiskellaan pääsääntöisesti yksi lukuvuosi, mutta halutessasi voit jatkaa opintoja toisenkin vuoden.


Lähiopetus

Lähiopetusta on keskimäärin 25 tuntia viikossa. Lähiopetuksena opiskellaan yleiset oikeusjärjestysopinnot. Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) sisältävät

  • Johdatus oikeudellisiin opintoihin
  • Oikeudellisen ajattelun perusteet
  • Julkisoikeuden opinnot
  • Rikos- ja prosessioikeuden opinnot
  • Yksityisoikeuden opinnot

 

Voit suorittaa kaikki tenttisi Päivölässä. Tenttiminen on mahdollista myös myöhemmin, lisätietoja kohdassa "etätenttiminen".


Väylän kautta opiskelijaksi ilman pääsykoetta

Suorittamalla 60 opintopistettä oikeustieteiden opintoja sinulla on mahdollisuus hakea suorittamaan hallintotieteiden kandidaatin (HTK) tutkintoa avoimen yliopiston väylän (Aducate.fi ) kautta ilman pääsykoetta. Tarkemmat edellytykset ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen opintojen alkua.

Itä-Suomen yliopistossa oikeustiedelinjan opinnot luetaan hyväksi täysimääräisenä.


Tai opiskelemaan oikeustiedettä muualle

Linjan suorittaminen antaa hyvän pohjan oikeustieteen osaamiselle. Linjalla opiskelleista osa hakeutuukin opiskelemaan muihin oikeustieteen opetusta tarjoaviin yliopistoihin.

Keväällä 2017 oikeustieteen opintoihin sisältyy pääsykoevalmennus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan ja mahdollisesti Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan pyrkiville.


Miksi Päivölään

  • Saat kattavan käsityksen eri oikeuden alojen perusteista.
  • Kaikki suorittamasi opinnot luetaan suoraan hyväksi, mikäli pyrit myöhemmin suorittamaan HTK- tai OTM-tutkintoa Itä-Suomen yliopistoon. Muihinkin yliopistoihin opintoja hyväksiluetaan kunkin yliopiston omien määräysten mukaan.
  • Opiskelet tehokkaasti sekä tavoitteellisesti valmiiksi aikataulutetun, sopivasti joustavan ja sinulle suunnitellun henkilökohtaisen opinto-ohjelman mukaisesti.
  • Ryhmän tuoma vertaistuki on verraton apu opinnoissa. Saat myös henkilökohtaista ohjausta tarpeittesi mukaan.


Lisätietoja

Päivölän opiston toimisto: toimisto(at)paivola.fi tai 03 233 2200