Opetus Päivölän opistossa

 

Miten opiskellaan perinnerakentamista?

Opintojen aikana tutustutaan perinteisten hirsirakennusten ja runkorakennetalojen anatomiaan ja toimintaan. Laaditaan rakennuksen kuntokartoitus käytännön työharjoituksena. Kartoituksen jälkeen suunnitellaan korjausmenetelmät, materiaalit sekä kustannuslaskenta.

Opintojen aikana tutustutaan erilaisiin perinnerakennuskohteisiin ja kulttuurihistoriallisesti tärkeisiin rakennuksiin ja alueisiin. Käytännöntyönä syvennytään puurakentamisen korjauskohteeseen Päivölän opiston kampuksella.

Opetuksesta noin 70% koostuu käytännön harjoituksista ja 30% perinnerakentamisen teoriasta, johon sisältyy syventyminen perinnerakentamiseen liittyviin esteettisesti merkittäviin asioihin.

Perinnerakennus opinto-ohjelma on osa Päivölän opiston Arkkitehtuuri- ja kuvataidelinjan kokonaisuutta, jonka opettajat tarjoavat tietotaitoa perinnerakentamisen esteettisiin ja kulttuurihistoriallisiin kysymyksiin.


Alkukartoitus

Opintojen alussa suoritetaan myös opiskelijoiden kädentaidon kartoitus sekä perinnerakennustietämys ja käytännön töihin siirtyessä suoritetaan tasokoe, jonka perusteella oppilaat jaetaan ryhmiin, jolloin jokainen oppilas saa tukea käytännön harjoituksiin tarvitsemansa määrän myös ryhmältään. Lisäksi tutustutaan työkaluihin ja toimintaan, sekä työturvallisuuteen.

Ennen käytännöntyöhön siirtymistä harjoitellaan korjausrakentamisessa tarvittavien välineiden turvallista ja oikeaoppista huoltoa, mm. veistävien työkalujen teroitusta ja käyttöä.

Opintojen käytännöntyön kohteena syvennytään puurakentamisen korjauskohteeseen Päivölän keskiaikaisen kartanon alueella. Päivölä tarjoaa hyvät puitteet perinnerakentamisen opiskeluun. Päivölän opiston vieressä sijaitseva Emil Wikströmin kotimuseo  ja lähialueiden kartanot ovat hyviä vierailukohteita, joissa pääsee tutustumaan paikan päällä kulttuurihistoriallisesti tärkeisiin kohteisiin.


Teoriaopinnot pitävät sisällään perehtymisen mm.

 • erilaisiin runkorakenteisiin 
 • eri julkisivumateriaaleihin
 • perustuksiin ja kattomalleihin
 • perinnetalon ikkunat, ovet ja niiden korjaus ja huolto
 • kulttuurihistorialliset tyylisuunnat 
 • sisustusmateriaalit sekä niiden tyylisuunnat
 • mittasuhteet, sommittelu- ja värioppi
 • perinnekorjauksen materiaalioppi
 • sisustukselliset näkökulmat, kuten entisöinti ja verhoilu


Opettaja

Vastuuopettajana toimii Jari Männistö, joka on työskennellyt perinnerakentamisen parissa yli kolmekymmentä vuotta. Referensseinä esim. 

 • Nuutajärven lasikylän Vanhan lasaretin (omistaja designer Markku Salo) tukihirsien ja rakenteiden kartoitus, korjaus ja entisöinti
 • Hovinkartanon rakenteiden entisöintiä
 • Useiden talonpoikaisrakennuksien entisöinti
 • New Hampshire, New Port kaupungin vanhimman rakennuksen entisöinti
 • Kuvanveisto tukena rakentamisessa (kuvanveiston kotisivut: http://www.jarimannisto.com)

Opetusta täydentävät vierailevat opettajat ja asiantuntijat kuten esimerkiksi Pekka Rytilä.

Opinnot kuuluvat opintotuen piiriin. Opiskelu on kokopäivätoimista 25h/vko.

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin