Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot (25 op)


Perusopintokokonaisuudessa tutustutaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Lisäksi opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä muun muassa digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen vuorovaikutustilanteissa.

Opinnot koostuvat  lähiopetuksena suoritettavista pakollisista opintojaksoista (15 op), ja vapaasti valinnaisista etäopintojaksoista (10 op). HUOM! Lähiopetuspäivien päivämäärät vahvistuvat kesäkuun loppuun mennessä!


Pakolliset opintojaksot

 • Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan, 3 op    24.-25.09.2019*) 
 • Organisaatioiden johtaminen, 3 op                         29.-30.10.2019*) 
 • Työelämän sosiaalipsykologia, 3 op                       19.-20.11.2019*) 
 • Työ ja psyykkinen hyvinvointi, 3 op                        Helmikuu 2020*) 
 • Viestintä ja vuorovaikutus, 3 op                              Huhtikuu 2020*) 

                                                                                                       *) Muutokset aikataulussa mahdollisia!

Valinnaiset opintojaksot

 • Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot, 2 op
 • Digiajan työelämä, 3 op
 • Elinvoimainen organisaatio, 3 op
 • Eri-ikäiset työyhteisössä, 2 op
 • Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa, 2 op
 • Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineenä, 3 op
 • Oman osaamisen tunnistaminen, 3 op
 • Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta, 2 op
 • Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi, 2 op

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!