Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot (25 op)


Perusopintokokonaisuudessa tutustutaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Lisäksi opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä muun muassa digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen vuorovaikutustilanteissa.

Opinnot koostuvat  lähiopetuksena suoritettavista pakollisista opintojaksomoduuleista 15 op, ja vapaasti valinnaisista etäopintojaksomoduleista 10 op.

Pakolliset opintojaksomodulit

- Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan, 3 op         (24.–25.09.2018 )* 
- Organisaatioiden johtaminen, 3 op                              (06.–07.11.2018 )*
- Työelämän sosiaalipsykologia, 3 op                            (29.–30.01.2019 )*
- Työ ja psyykkinen hyvinvointi, 3 op                             (18.–19.03.2019 )*
- Viestintä ja vuorovaikutus, 3 op                                   (09.–10.04.2019 )*

* Pidätämme oikeudet aikataulumuutoksiin


Valinnaiset opintojaksomodulit

- Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot, 2 op
- Digiajan työelämä, 3 op
- Elinvoimainen organisaatio, 3 op
- Eri-ikäiset työyhteisössä, 2 op
- Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa, 2 op
- Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineenä, 3 op
- Oman osaamisen tunnistaminen, 3 op
- Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta, 2 op
Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi, 2 op