Arkkitehtuuri

 

Arkkitehtuurin 8 kk valmentavat opinnot 2.10.2017 - 22.5.2018.

Hakuaika linjalle on parhaillaan käynnissä! Hakuaika kestää 17.9.2017 saakka, jonka jälkeen varapaikkoja voi tiedustella Päivölän opiston toimistosta.

Halutessasi voit tulla tutustumaan kuvataidelinjan opetukseen tai tehdä opintopisteitä jo kesällä akvarellikurssilla. Arkkitehtuuriopintoihin ilmoittautuneille kurssi on erikoishintainen (-50 % normaalihinnasta). Myös mikäli haluat jatkaa opiskelua akvarellikurssin käytyäsi 8 kk kestävällä kuvataidelinjalla tai arkkitehtuurin parissa, voit sisällyttää kurssin opintoihisi (2 op). Hyvitämme kurssin hinnasta puolet lukukausimaksun yhteydessä.

Uutta:  Kuvataidelinja järjestää keväällä 2018 viikon kestävän vapaaehtoisen opiskelujakson Italiassa Roomassa arkkitehtuurin ja taiteen asiantuntijoiden opetuksessa! Päivölän opisto järjestää perhemajoituksen (opiskelijan varauduttava maksamaan lennot (150-250e), mutta olemme myös hakeneet opiskelijoiden lentoihin apurahaa). Lisätietoja kesäkuun aikana.


 
Arkkitehtuurin valmentavat opinnot 8kk

Valmentavat opinnot on suunnattu niille arkkitehtuuriopintoihin hakeutuville, jotka haluavat parantaa mahdollisuuksiaan sekä hakutehtävissä että pääsykokeissa.


”…Oma vaistomainen uskoni on vienyt siihen, että arkkitehtoonisilla ja vapailla taiteilla on yhteinen alkujuurensa, alkujuuri, joka jollain tavoin on abstrakti, mutta sittenkin perustuu tietoon ja tutkimuksiin jotka ovat varastoituneet alitajuntaamme…”
                                                                         -Alvar Aalto, Arkkitehtilehti 1/1949

Päivölän uudessa ja ainutlaatuisessa koulutusohjelmassa kehitetään opiskelijan valmiuksia selviytyä jatko-opintojen ennakkotehtävistä ja pääsykokeista parhaalla mahdollisella tavalla sekä kuvataiteen että matematiikan alueella.

Yksilölliset opintosuunnitelmat

Opintosuunnitelmat laaditaan yksilöllisesti lähtö- ja tavoitetason perusteella. Yksilöllinen opintosuunnitelma kehittää osaamistasi todennäköisesti paremmin kuin yliopistopaikka alalla, joka ei ole ensisijainen vaihtoehtosi. Voit myös korottaa ylioppilaskokeiden arvosanoja tai täydentää tutkintoasi.


Kuvataiteen tekniikat haltuun

Taideopinnot koostuvat yhteisistä työpajoista sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta pääsykoetehtävien ja oman portfolion parissa. Kuvataiteen opinnoissa tutustutaan taidehistorian eri aikakausiin ja tyylisuuntauksiin, sekä syvennytään sommittelu- ja värioppiin käytännönläheisesti piirtäen, kuvaten, maalaten ja veistäen. Kaikki tehtävät tähtäävät kuvataiteen teknisten taitojen kehittämiseen, luovuuden avautumiseen ja oman ilmaisuvoiman vahvistumiseen.


Matematiikkaa räätälöitynä

Arkkitehtuuriopinnoissa pääset hyödyntämään jo käsitteeksi muodostuneen matematiikkalinjan korkeatasoista opetusta. Matematiikkalinjalta valmistuneet ovat pääosin jatkaneet yliopistoihin, oman kiinnostuksensa mukaan. Tähän saakka suosituimmat jatkopaikat ovat olleet Teknillinen korkeakoulu (nykyään Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu) Otaniemessä ja Tampereen teknillinen yliopisto. Helsingin ja Tampereen yliopistot ovat myös suosittuja opiskelupaikkoja. Halutessasi voit myös valmistautua DIA-haun insinööritieteiden pääsykokeisiin tavoitteena esimerkiksi rakennustekniikan koulutusohjelma.

 

 

 
Löydä luovat voimavarasi

”Luovan tapahtuman luonteen ymmärtäminen on erityisen tärkeää taide- ja suunnittelukoulutuksessa.”

                                                       - Juhani Pallasmaa, Maailmassaolon taide, 1993

Keskusteleva ja aidosti luova henki on ollut kuvataidelinjan perusta, mikä on mahdollistanut kaksi mahtavaa projektia Näkymä-ympäristötaidetapahtuman parissa (Lue lisää www.nayma.fi). Lisäksi kaikki kuvataidelinjalta jatko-opintoihin hakeneet ovat menestyneet hakuprosessissaan kiitettävästi.

Kuvataiteen antia ovat perehdytys taidehistorian eri aikakausiin ja tyylisuuntauksiin, taiteen filosofiaan sekä sommittelu- ja värioppiin sekä teoreettisesti että käytännönläheisinä työpajoina piirtäen, kuvaten, maalaten ja veistäen. Opinnot koostuvat yhteisistä työpajoista sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta pääsykoetehtävien ja oman portfolion parissa. Kaikki tehtävät tähtäävät luovuuden avautumiseen ja oman ilmaisuvoiman vahvistumiseen.


Koulutuksen kesto

Opinnot alkavat 2.10.2017 ja päättyvät 25.5.2018. Opetus on lähiopetusta noin 25 oppituntia viikossa. Tähän sisältyy runsaasti harjoitustehtäviä. Opetusta voi olla myös iltaisin ja viikonloppuisin.


Kustannukset

Opiskelumaksu sisältää opetuksen lisäksi asumisen kahden hengen huoneissa ja ateriat (maanantain aamiaisesta perjantain lounaaseen) opiskelupäivinä. Lisäksi käytössä ovat myös taidetila ja yhteiset virkistystilat kuten biljardipöytä, kuntosali, sauna ja uima-allas.

Materiaalikustannuksista Päivölä kustantaa osan mutta erikoismateriaalit opiskelija maksaa itse.Opintojen kokonaishinta on 4240 €, jonka voi suorittaa korottomana joko kahdessa erässä tai jaettuna kuukausittaisiin maksueriin 530 €/kk.

Viiden kuukauden valmentavien opintojen hinta on 2650 € ja myös tämän voi jakaa maksueriin.


Opintotuki

Päivölän opiskelija voi saada opintotukea, joka koostuu opintorahasta ja asumislisästä. Päivölässä opiskellessasi saamasi opintotuki ei vähennä oikeuttasi saada korkeakouluopiskelijan opintotukea, jota voit saada enimmillään 50 kuukautta.

Opintotukilaskuri

 

Lisätietoja

Matematiikkalinjan johtaja Merikki Lappi, p. 0400 534 139, email: merikki.lappi@paivola.fi
Kuvataidelinjan johtaja Satu Kiuru, p. 040 589 2627, email: satu.kiuru@paivola.fi