Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin

Opetus Päivölän opistossa

Kuvataidelinjan kokopäiväiset opinnot koostuvat yhteisistä opintokokonaisuuksista, lyhytkursseista, itsenäisesti toteutetuista kehitystehtävistä, ryhmä- ja paritehtävistä sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta.

Opiskelijat suuntautuvat meiltä monille eri visuaalisille aloille, mm. kuvataidekasvatukseen, graafiseen suunnitteluun, arkkitehtuuriin ja tietenkin myös kuvataiteen opintoihin. 

Vahvuutenamme on, että pystymme räätälöimään opetusta henkilökohtaisesti oppilaan tarpeisiin ja tavoitteisiin nähden. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jota päivitetään opintojen edetessä. Käytämme myös vaihtuvia vierailevia opettajia, jotka kaikki ovat oman alansa ammattilaisia. Useat opiskelijamme valmistelevat keväällä joko ensimmäistä näyttelyään tai portfoliotaan kuvataiteen, graafisen suunnittelun, taidekasvatuksen tai arkkitehtuurin hakuun.

Kuvataidelinjan opinnot voidaan hyväksilukea yhteistyöoppilaitoksissamme Lapin ammattikorkeakoulussa ja LAB ammattikorkeakoulussa.

Meillä opettanut mm.

Yleiset opinnot

Satu Kiuru, kuvataiteilija (AMK ja TaM), kuvataiteen ja arkkitehtuurin linjanjohtaja

Taiteen teoria, sommittelu- ja värioppi

Mika Karhu, taiteen tohtori (TaT), kuvataiteilija, tutkija, kuraattori Nadia D'ippolito, arkkitehti, kuvataitelija

Taidegrafiikka

Tellervo Viitaniemi, kuvataiteilija (TaM)

Tuukka Peltonen, taidegraafikko, taidemaalari

Laura Vainikka (KuM), Taideyliopiston taidegrafiikan opettaja

Maalaus, akvarelli

Jaakko Heikkinen, kuvataiteilija (YAMK)

Kuvanveisto, taiteen teoria, taidehistoria

Anssi Taulu, kuvanveistäjä

Graafinen suunnittelu ja portfoliotyöskentely

Timo Miettinen, graafinen suunnittelija, FM

Valokuvaus, kuvankäsittely

Tatu Heinämäki, mediataiteilija (AMK), opiskelee valokuvauksen maisteriopintoja Aalto yliopistossa

Saija Mäki-Nevala, elokuvataiteilija

Jussi Aalto, valokuvataiteilija

Taiteen filosofia

Michael Dudek, kuvataiteilija, tohtorikokelas. Kansainvälisellä kuvataiteen kentällä toimiva Dudek on tehnyt yhteistyötä mm. performanssitaitelija Marina Abramovicin kanssa.

Pia Houni (TaT), teatteritaiteen tohtori